Apvienības biedru Iekšzemes kopprodukta prognozes

Ekonomistu apvienības 2010 Iekšzemes kopprodukta prognozes tiek noteiktas ar mērķi rosināt domu apmaiņu starp apvienības biedriem un informēt sabiedrību par apvienības viedokli par Latvijas tautsaimniecības turpmāko attīstību.

IKP precizētā prognoze par 2006. gadu.
(Pieņemta 2005. gada apvienības Ziemas sesijā)

IKP prognoze par 2006. gadu, informācija par precizēto 2005. gada IKP prognozi
(Pieņemtas 2005. gada apvienības Rudens sesijā)

IKP galējā prognoze par 2006. gadu
(pieņemta Apvienības rudens sesijā 2006. gada augustā)