Apvienības biedru Iekšzemes kopprodukta prognozes

Ekonomistu apvienības 2010 Iekšzemes kopprodukta prognozes tiek noteiktas ar mērķi rosināt domu apmaiņu starp apvienības biedriem un informēt sabiedrību par apvienības viedokli par Latvijas tautsaimniecības turpmāko attīstību.

Precizētā IKP prognoze par 2004. gadu, informācija par jauno 2005. gada IKP prognozi
(Pieņemtas 2004. gada Ekonomistu apvienības Rudens sesijā)

2003. gada Ziemas sesijā apvienība precizē savu sākotnējo prognozi, nosakot, ka 2005. gadā tā būs 7,5%

2003. gada Rudens sesijā Apvienība paredz, ka iekšzemes kopprodukta pieauguma temps 2004.gadā sasniegs 7,0 - 7.5% gadā.