Ekonomistu Apvienības 2010 biedri

Ekonomistu Apvienībā 2010 šobrīd ir 25 biedri. Apvienības prezidents ir Ojārs Kehris, valdē ievēlēti arī Roberts Zīle, Edmunds Krastiņš, Mārtiņš Bondars , Pauls Dzintars Kalniņš.

Fotogalerija

Par apvienības biedru vai asociēto biedru var kļūt jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona ar labu reputāciju, kura vēlas piedalīties apvienības mērķu un uzdevumu sasniegšanā, atzīst un ievēro apvienības statūtus.