Mērķi

Organizācija ir izveidota ilgstošai darbībai, ar nolūku veicināt ekonomisko domu un ilgtermiņa tautsaimniecības attīstību Latvijā.

Par biedrības 'Ekonomistu apvienība 2010' galvenajiem darba uzdevumiem kļuva:

  • Latvijas ekonomikas attīstības un integrācijas Eiropas Savienībā veicināšana;
  • Diskusijas veidošana ekonomikas jomā Latvijā;
  • Ekonomisko programmu izstrādāšana un to īstenošana;
  • Ekonomiskās skolas attīstība;
  • Ekonomisko pētījumu organizēšana un veikšana;
  • Sabiedrības izglītošana ekonomisko jautājumos.