Spīdolas balvas ekonomikā 2010 ceremonija un Gada lekcija

16. novembrī svinīgā ceremonijā Spīdolas balvu ekonomikā no Valsts prezidenta Valda Zatlera rokām  saņēma fonda Ziedot vadītāja Rūta Dimanta. Prestižais apbalvojums laureātam piešķirts par pārtikas bankas "Paēdušai Latvijai" izveidi ekonomiskās krīzes kulminācijā 2009.gada rudenī, kad ar nelieliem administratīviem resursiem radīta un Latvijas mērogā funkcionē nozīmīga pilsoniskās sabiedrības pašorganizēšanās un sociālās solidaritātes sistēma iedzīvotāju atbalstam krīzes apstākļos, mazinot nepieciešamību valstij paaugstināt nodokļus sociālo problēmu risināšanai.

Fotogalerija

Video

Valsts prezidents Valdis Zatlers pateicās par godu pasniegt balvu "Ekonomistu apvienības 2010" vārdā. Viņš atzina, ka pēdējā gada laikā notikušas daudz pārmaiņas, un došana, palīdzēšana tiem, kam klājas visgrūtāk, ir visīstākā ekonomikas sildīšana.

Pateicības runā Rūta Dimanta uzsvēra nevalstisko organizāciju būtisko lomu valsts attīstībā un labklājībā. “No ekonomiskā viedokļa raugoties, nevalstiskās organizācijas atrodas starp valsts un peļņas jeb privāto sektoru. NVO sniedz dažāda veida pakalpojumus, kuri atrodas ārpus uzņēmējdarbības sektora interesēm, piemēram, pieaugušo izglītībā, palīdzībā maznodrošinātiem iedzīvotājiem, vardarbības, narkotiku vai alkohola upuriem. Šie sabiedriski svarīgie pakalpojumi nav izdevīgi biznesa struktūrām, bet bieži vien tās neietilpst valsts nodrošinātajos standarta pakalpojumos. Turklāt sektora sniegtie pakalpojumi var būt efektīvāki un lētāki, jo NVO izmanto tādus resursus, kas parasti nav pieejami ne valsts, ne privātajam sektoram – brīvprātīgo darbs, ziedojumus, fondu subsīdijas”.  Šā gada ceremonijas lektors, Ekonomistu Apvienības 2010 prezidents Ojārs Kehris par valsts ekonomiskās politikas galveno mērķi minēja spēju nodrošināt ekonomisko izaugsmi pie zema bezdarba un inflācijas. “Tagad mēs varētu sākt ar svarīgāko - kopīgi padomāt, kas mēs esam, mēģināt vienoties, ko mēs gribam un mērķtiecīgi uz to tiekties indivīdu, uzņēmēju un valdības līmenī”, savā runā aicināja O.Kehris

Rūtas Dimantas runa

Pētera Strautiņa uzruna

Ojāra Kehra Gada lekcija ekonomikā