Latvijas saimnieciskās reformas programmas projekts Latvija 2000

Ideja par programmas tapšanu dzima Vispasaules latviešu zinātņu kongresa Tautsaimniecības sekcijā 1991. gada jūlijā. Projekta „Latvija 2000” darba grupa tika izveidota 1992. gada janvārī Vašingtonā pēc Ojāra Kehra, Ulda Oša un Jura Vīksniņa iniciatīvas.
Šīs programmas nodoms ir izklāstīt ekonomistu viedokli par Latvijas saimniecības attīstību pašlaik un perspektīvā līdz 2000. gadam, lai stimulētu pilsoņu, uzņēmēju, valstsvīru un politiķu diskusiju par to, kur, kāpēc, un kā virzīties Latvijai.

Latvijas saimnieciskās reformas programmas projekts Latvija 2000.