Latvija 2010. Latvijas ekonomiskās programmas (modeļa) projekts

Latvijas ekonomiskās attīstības programmas projekts „Latvija 2010” analizē Latvijas ekonomisko reformu gaitu un sniedz tautsaimniecības ilgtermiņa attīstības redzējumu. Programmas mērķis ir izstrādāt Latvijas ekonomiskās attīstības stratēģiju un taktiku vismaz līdz 2010. gadam.
Programmas galvenais uzdevums ir iezīmēt nepieciešamos pasākumus valsts attīstībā, atklāt potenciālās problēmas un to atrisināšanas variantus.
Programmas izstrādāšanas laikā Ekonomistu Apvienība 2010 organizēja 5 dalībnieku konferences Rīgā, kā arī, vienu Orlando, ASV.
 Programmas „Latvija 2010” projektā atspoguļoti apvienības biedru uzskati par vēlamajiem Latvijas ekonomiskās attīstības mērķiem un par pasākumiem, kas jāveic to sasniegšanā.

Programma ietver 6 galvenās sadaļas:
• Sociālā attīstība
• Naudas un finansu politika
• Ārējā tirdzniecība un eksports
• Tautsaimniecības struktūrpolitika
• Reģionālā politika
• Valsts attīstības temps un nepieciešamās institūcijas

Latvija 2010. Latvijas ekonomiskās programmas projekts.