Kreisajā sadaļā ir iespējams iepazīties ar Apvienības 2003. gada darbību, kā arī gūt ieskatu spilgtākajos notikumos un pasākumos, kurus rīkoja vai kuros piedalījās "Ekonomistu Apvienības 2010" biedri.