Kreisajā sadaļā ir iespējams iepazīties ar Apvienības 2002. gada rīkotajām konferencēm.