Ekonomistu apvienība 2010 ir izvērtējusi partiju pirmsvēlēšanu programmas

Pirms 9. Saeimas vēlēšanām  Ekonomistu apvienība 2010 veidoja partiju pirmsvēlēšanu programmu izvērtējumu - līdzīgi kā pirms iepriekšējām vēlēšanām vērtētas tika publiski pieejamās partiju programmas, kas ir izstrādātas turpmākajiem 4 gadiem un to ietekme uz Latvijas ilgtermiņa attīstību. Vērtēšanu veica Ekonomistu apvienības 2010 pārstāvji un citu jomu pieaicinātie eksperti, tādejādi nodrošinot iespējami objektīvāku un daudzpusīgāku vērtējumu. Vērtēšana notika pēc simts punktu sistēmas.

„Mūsu uzdevums ir pievērst politiķu un vēlētāju uzmanību sabiedrības ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, tādiem kā nodarbinātība, inflācija, draudošais energoresursu trūkums, gadiem neīstenotā teritoriālā reforma un likuma varas nostiprināšana. Ja minētās problēmas tiks kompetenti risinātas, es uzskatu, ka cilvēkiem dzīvot Latvijā būs labāk.” Uzsver Ekonomistu apvienības 2010 prezidents Ojārs Kehris.

Ekonomistu apvienība 2010 politiskās programmas vērtēja pēc īpaši šim mērķim izveidotas metodikas, kur liela uzmanība tika pievērsta tieši programmas saturam un piedāvāto risinājumu efektivitātei ilgtermiņā. Vērtēšana notika šim mērķim izveidotā darba grupā. Lai vērtēšanas procesu padarītu pēc iespējas objektīvāku, arī partijām bija iespēja sniegt savus komentārus par izstrādātajiem un ekspertu definētajām sociālajām, ekonomiskajām un politiskajām problēmām.

Vērtēšanu veica apvienības eksperti – ekonomists Juris Cebulis. Ekonomikas doktori Ojārs Kehris un Kārlis Šmits, ekonomikas eksperts Roberts Remess, kā arī apvienības pieaicinātie eksperti – politologs Filips Rajevskis un tieslietu eksperts Jānis Skrastiņš.

Aktuāli jautājumi, kuri jārisina, lai dzīve Latvijā kļūtu labāka

Politisko partiju programmu izvērtēšanas metodika

Ekonomistu apvienības rudens sesijas preses relīze