Uldis Osis: Dažas idejas pēc EA2010 rudens konferences

02.09.2015

Par drošību un aizsardzību. Lai gan politiskā situācija Latvijai radījusi ekonomiskus zaudējumus, tajā slēpjas arī ieguvumi. Runa ir par aizsardzības industrijas attīstību un tās integrāciju tautsaimniecībā. Dažas lietas notiek gluži dabīgi un jau sen - aizsardzības infrastruktūras attīstība (lidlauki, noliktavas u.c.). Tāpat pakalpojumu sektors - militāro objektu apgāde, serviss u.c. Svarīgi, lai Latvija izrādītu mērķtiecīgāku iniciatīvu un apgūtu arī sarežģītākus uzdevumus, kā, piemēram, komandpunktu funkcijas (operāciju plānošana, dronu vadīšana, informatīvā aizsardzība u.c.). Lēmums par datorikas ieviešanu skolās šajā aspektā ir pat ļoti tālredzīgs, lai gan diez vai bija domāts šādā griezumā.

Te mēs arī nonākam pie aizsardzības integrācijas tautsaimniecībā, sākot jau ar izglītību un turpinot ar zinātni, pētniecību, inovāciju, inženīringu. Varētu izvērst ciešāku sadarbību ar Izraēlu. No tās var daudz ko mācīties - kāda puse (laikam pat vairāk) zinātnes un rūpniecības tai tieši vai netieši saistītas ar drošību. Tāpat arī nozīmīga eksporta daļa ar augstu pievienoto vērtību. Latvijai (Baltijai), kā ES un NATO robežai šāda stratēģija ir ne vien dabīga, bet nepieciešama. Tā ir arī ienesīgāka, nekā zaudētie šprotu tirgi.

Lieki pieminēt, kā šī stratēģija var mainīt šobrīd stagnējošo investīciju plūsmu, ietekmēt tehnoloģiju pārnesi un, galu galā valsts drošību. EA2010 varbūt varētu iniciēt šajā jomā arī kādu pētījumu.