Uldis Osis: Ekonomikas izaugsmei jābūt līdzsvarā ar ekonomisko attīstību, Nozare.lv

17.05.2012

Valsts nedrīkst domāt tikai par ekonomikas izaugsmi, kas vairāk ir tehnoloģisks rādītājs, jādomā arī par ekonomisko attīstību, kas tiešā veidā ietekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti, šodien Latvijas Zinātņu akadēmijas sēdē "Ekonomiski finansiālā situācija ES: problēmas un risinājumi" sacīja ekonomists Uldis Osis. "Makroekonomiskie rādītāji jāskatās plašākā kontekstā, un tie balstās uz diviem vaļiem - ekonomisko attīstību un ekonomikas izaugsmi. Abām šīm lietām ir jābūt līdzsvarā, tomēr prioritātei ir jābūt ekonomiskajai attīstībai nevis ekonomikas izaugsmei," uzsvēra Osis. Viņš skaidroja, ka ekonomikas izaugsme nozīmē tādus rādītājus kā iekšzemes kopprodukts, valsts budžets, valsts ārējais parāds, maksājumu bilance, ārējās tirdzniecības bilance un šim jēdzienam ir tehnoloģisks aspekts.

Savukārt ekonomiskā attīstība nozīmē dzīves kvalitāti, zināšanas, inovācijas, produktīvas darba vietas, uzņēmumu konkurētspēju, veselīga dzīves ilguma pagarināšanu, vides kvalitātes uzlabošanu un tieši ekonomiskā attīstība ir tā, kas liecina par labklājības līmeni valstī. Osis sacīja, ka patlaban topošajā Nacionālās attīstības plānā izvirzītās trīs prioritātes - cilvēku drošumspēja, tautas saimniecības izaugsme un izaugsmi atbalstošas teritorijas - jau ir zināma progresa pazīme domāšanai pareizajā virzienā, taču šajā jomā vēl ir daudz darāmā. Piemēram, jāturpina administratīvi teritoriālā reforma, jo esošie novadi ir pārāk sīki un vāji, tiem nav ne finansiālo, ne materiālo, ne intelektuālo resursu, lai nodrošinātu attīstību. Latvijā ir jāveido izglītota un prasmīga sabiedrība, kas orientēta uz ilgtermiņa attīstību," sacīja Osis.