Roberts Zīle: Baltijas valstīm ir jāizveido kopuzņēmums 'Rail Baltic' projekta īstenošanai ,De

10.04.2013

Lai pēc iespējas ātrāk varētu uzsākt ātrgaitas dzelzceļa projekta "Rail Baltic" īstenošanu, izmantojot Eiropas Savienības (ES) fondu dotās iespējas to līdzfinansēt līdz pat 85% apmērā no izmaksām, ir svarīgi, lai Baltijas valstu satiksmes ministri jau ceturtdien plānotajā tikšanās reizē Rīgā vienotos par kopīga uzņēmuma izveidi, uzskata Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle.

Viņa preses pārstāvis Roberts Pētersons informēja, ka, uzstājoties Eiropas Parlamentā Briselē konferencē "Koridoru platformu virzienā. Rail Baltic piemērs" Zīle atzinis: politiski šobrīd ir īstais brīdis pieņemt izšķirošus lēmumus "Rail Baltic" virzībai.

ES dalībvalstu vadītāju nesen panāktā vienošanās par ES daudzgadu budžetu - tā gan vēl ir tā sauktā trialoga procesā ar Eiropas Parlamentu, paredz, ka "Savienojot Eiropu" programmas (CEF - "Connecting Europe Facility") projektiem var tikt izmantota arī Kohēzijas fonda nauda, kopumā 10 miljardi eiro.

Šie līdzekļi var tikt izmantoti projekta izmaksu, ieskaitot fiziskos darbus, segšanai līdz pat 85% apmērā, kas Latvijai faktiski nozīmē vienīgo reālo iespēju ātrgaitas dzelzceļa savienojuma izbūvei ar pārējo ES.

"Ja Baltijas valstis jau šobrīd nesper izšķirošus soļus "Rail Baltic" īstenošanai, proti, nesagatavo reālu projektu iesniegšanai Eiropas Komisijā, 2015.-2016. gadā šobrīd pozitīvā attieksme pret "Rail Baltic" var jau būt mainījusies", teica Zīle.

"Tad tapšanas stadijā var būt jau citi konkurējoši projekti, ieskaitot Austrumu-Rietumu virziena dzelzceļa līnijas elektrifikāciju, un rasties jautājums - vai mums šajā finanšu perspektīvā "Rail Baltic" izbūvei vispār vairs ir nauda? Un, vēl jo vairāk - vai ir konkrēts īpašnieks, kas ir ieinteresēts un kompetents virzīt šo projektu. Jāņem vērā, ka, piemēram, "Latvijas dzelzceļam", kas ir ieinteresēts Austrumu-Rietumu virziena elektrifikācijā, ir gan resursi, gan saistīto biznesa grupu lobijs, gan jau strādājošs un peļņu nesošs bizness šajā virzienā. "Rail Baltic" projektam, kuram šobrīd nav pat konkrēta menedžmenta, ir grūti ar to konkurēt. Tādēļ es ceru, ka Baltijas valstu satiksmes ministri ceturtdienas tikšanās laikā Rīgā spēs vienoties par kopīga uzņēmuma izveidi "Rail Baltic" projekta izstrādei un īstenošanai," uzsver Zīle.

Konferenci "Koridoru platformu virzienā. Rail Baltic piemērs" organizēja Somijā bāzētais projekts "Rail Baltica izaugsmes koridors" ("Rail Baltica Growth Corridor") sadarbībā ar Helsinku pilsētas ES biroju Briselē un Eiropas Parlamenta deputātu no Somijas Petri Sarvamā. Tajā piedalījās Eiropas Komisijas, Baltijas valstu, Somijas, Polijas, Austrijas un Vācijas valdību un pašvaldību pārstāvji, Eiropas Parlamenta deputāti, kā arī "Rail Baltic" projektā iesaistītie eksperti.