Kārlis Cerbulis: Pasaule ir ļoti mainīga. Mēs piedzīvojam nelineārus notikumus.

27.08.2010

Pasaule ir ļoti mainīga. Mēs piedzīvojam nelineārus notikumus, kur grūti prognozēt procesu attīstību.

Nākamie divdesmit gadi pasaules ekonomikā būs sarežģītāki nekā iepriekšējie divdesmit, taču tas nenozīmē, ka nebūsim veiksmīgi – šādu viedokli Ekonomistu Apvienības 2010 rudens konferencē, apspriežot Latvijas ekonomikas attīstības scenārijus, pauda ekonomists Kārlis Cerbulis.

Šī ir pirmā krīze Latvijas vēsturē, kur esam nokļuvuši vienlaikus ar pārējo pasauli. Analizējot pašreizējo situāciju pasaules ekonomikā, Cerbulis vērš uzmanību uz pieaugošajiem kredītu apjomiem pasaules ekonomikās un citu valstu budžetu deficītiem. Palielinās plaisa starp naftas resursu krājumiem un strauji augošo patēriņu – izsīkums gaidāms tuvāko divdesmit gadu laikā. Tāpat statistika norāda uz demogrāfisko lūzumu - piemēram, ASV strauji samazinās iedzīvotāju skaits vecumā no 45 līdz 54 gadiem. Tas viss liecina, ka krīze pasaulē tik ātri nebeigsies.

Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, Latviju “pārpludināja” nepieredzēta apjoma kredītresursi, kas lielā mērā sagandēja valsts ekonomiku. Skaitļi liecina, ka pašlaik līdzīgi procesi notiek Ķīnā un citur.

Pēc Kārļa Cerbuļa domām, Latvija krīzes pārvarēšanā ir izdarījusi ļoti daudz. Pirmkārt, latvieši spēj ļoti ātri pielāgoties un krīzes apstākļos “nobremzēt”, kamēr pārējā pasaule to vēl tikai mēģina darīt. Otrkārt, no pieredzes investīciju piesaistē, Cerbulis uzsver Latvijas izcilo ģeogrāfisko novietojumu – atliekt to pareizi izmantot. Skatoties uz rietumiem, viņš vienlaikus aicina attīstīt biznesa attiecības ar austrumu kaimiņiem, kur noder gan krievu valodas prasme, gan zināšanas par kaimiņu tautu mentalitāti. Un visbeidzot ekonomists norāda, ka Latvijas “skandinavizācijai” jeb faktam, ka lielu daļu īpašuma Latvijā pārvalda Ziemeļvalstu bankas, apdrošināšanas, tirdzniecības un citu nozaru uzņēmumi, ir pozitīva loma – investori arī ir ieinteresēti Latvijas ekonomikas ātrākā atlabšanā.

Cerbulis uzskata, ka krīze tik ātri nebeigsies - tā pieņems citas formas, un ir jāgatavojas ļoti mainīgiem laikiem. Mazai valstij ir jādzīvo kā lielai ģimenei - prātīgi un pieticīgi, tāpēc gan valdībai, gan indivīdiem vajadzētu mazāk aizņemties, bet uzņēmumiem - vairāk eksportēt kā importēt.

Par šā brīža galvenajiem uzdevumiem valsts ekonomikas atdzīvināšanā, ekonomists uzskata maksimāli ātru bezdeficīta budžeta ieviešanu, ātru un efektīvu bankrota procesu indivīdiem un uzņēmumiem, straujāku pensijas reformu. Cerbulis uzsver nepieciešamību atsākt uzņēmumu kreditēšanu, vienlaikus norādot uz vajadzību apgrūtināt patēriņa kredītu saņemšanu.

“Izdzīvo nevis pats stiprākais vai gudrākais, bet tas, kurš visvieglāk spēj pielāgoties pārmaiņām”, citējot Darvinu, norāda ekonomists.