EA2010 darbs pie jaunā makroekonomiskā modeļa pēc Latvijas iestāšanās ES un NATO


Darba mērķis, tā veicēji, darba apjoms, izpildes periods un sagaidāmie rezultāti


Latvijas makroekonomiskais modelis: esošā situācija un metodoloģija
Kārlis Šmits, Ph. D. – eknomisko zinātņu doktors, Pielikums Nr. 1


Makroekonomiskā modeļa izstrāde: pirmais komponents – darba tirgus modelis
Kārlis Šmits, Ph. D.  – ekonomisko zinātņu doktors