Apvienības biedru Iekšzemes kopprodukta prognozes

Ekonomistu apvienības 2010 Iekšzemes kopprodukta prognozes tiek noteiktas ar mērķi rosināt domu apmaiņu starp apvienības biedriem un informēt sabiedrību par apvienības viedokli par Latvijas tautsaimniecības turpmāko attīstību.

IKP precizētā prognoze par 2007. gadu
(pieņemta apvienības ziemas sesjā 2006. gada decembrī)

IKP prognoze par 2007. gadu
(pieņemta apvienības rudens sesijā 2006. gada augsutā)