Ingrīda Blūma saņem Spīdolas balvu ekonomikā, Uldis Osis izvirza uzdevumus Saeimai un valdībai

18.novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas 88. gadadienā prestižā Spīdolas gada balva ekonomikā - ābeles statuete, kas simbolizē radošo spēku, bagātību, ražību un labklājību, svinīgā ceremonijā tika piešķirta „Hansabankas” prezidentei Ingrīdai Blūmai.

Fotogalerija

„Esmu lepna par savu darbu, ar kuru esmu piedalījusies Latvijas tautsaimniecības veidošanā un tās attīstībā mūsu valstij tik svarīgā laikā. Man ir liels prieks, ka mans ieguldījums „Hansabankas” izaugsmē tika novērtēts arī valstiskā mērogā” sacīja Ingrīda Blūma.

Balva viņai tiek piešķirta par sekmīgas, atvērtas, inovatīvas un sociāli atbildīgas finanšu institūcijas izveidi Latvijā, kura spēj piedāvāt klientiem brīvā tirgus principiem atbilstošus un dzīves kvalitātes paaugstināšanai piemērotus finanšu risinājumus.

Ingrīda Blūma ir beigusi Latvijas Universitāti finansu un kredīta specialitātē, kā arī ieguvusi maģistra grādu sociālo zinātņu programmā Stokholmas Universitātē Zviedrijā. Viņa vadījusi Latvijas agrorūpniecības bankas Gulbenes nodaļu, bijusi Vācijas Latvijas bankas viceprezidente un kredītu daļas vadītāja. 1996. gadā kļuvusi par a/s „Hansabanka” valdes priekšsēdētāju, 1998.gadā - par „Hansabanka Group” valdes locekli, 2005.gadā – par Latvijas komercbanku asociācijas priekšsēdētāju un „Swedbank Group” valdes locekli Zviedrijā.

Šogad Spīdolas balvas ekonomikā svinīgajā pasākumā „Ekonomistu apvienība 2010” piedāvāja pasākuma dalībniekiem aktuālu, analītisku lekciju par ekonomikas tendencēm Latvijā. Par ekonomikas attīstību un tendencēm laikā no 2001. līdz 2005. gadam, sniedzot tādu aktuālu problēmu kā inflācijas, darbaspēka emigrācijas un citu jautājumu analīzi, ar Gada lekciju uzstājās pazīstamais ekonomikas speciālists profesors Uldis Osis. Lekcijā tika dota virkne ieteikumu jaunajai Saeimai un valdībai.

Ekonomists secināja, ka pašreizējais Latvijas ekonomiskās un sociālās attīstības modelis nav ilgtspējīgs, turklāt tas neatbilst Nacionālā attīstības plāna filozofijai un nostādnēm. Izvērtējot Latvijas ekonomisko attīstību, U.Osis atzīmēja, ka tā ir ekstensīva un balstīta uz tradicionālām nozarēm: „Tās nodrošina mērenu stabilitāti, bet tālākās izaugsmes iespējas ir ierobežotas”.

Ekonomists U.Osis runas gaitā izdalīja četrus ieteikumus jaunajai valdībai un Saeimai:

  1. Valdības politikas fokusu no īstermiņa un vidējā termiņa risinājumiem būtu nepieciešams virzīt uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu, atbilstoši Latvijas izaugsmes modelim un Nacionālās attīstības plānam (NAP);
  2. Būtu jāveic radikāla izglītības un zinātnes sfēras reforma, veicinot tirgus attiecību un konkurences mehānismu ieviešanu, izglītības iestāžu konsolidāciju, šajā jomā būtiski palielinot investīcijas;
  3. Ir jāizstrādā radikāla administratīvi teritoriālā reforma un tā jāīsteno, pieņemot pašreizējos plānošanas reģionus par reģionālās attīstības galvenajiem virzītājspēkiem.
  4. Jāapvieno uzņēmējdarbības valsts atbalsta sistēmas.

Ojāra Kehra runa

Ulda Oša prezentācija

Innas Šteinbukas runa

Ingrīdas Blūmas runa