Vēsture

“Ekonomistu apvienība 2010” tika dibināta 1994. gada 18. oktobrī. Pirms tam, 1992. gada janvārī tika izveidota darba grupa ilgtermiņa Latvijas ekonomiskās attīstības programmas izstrādāšanai. Tās dalībniekiem bija skaidrs, ka ir nepieciešams regulāri izskaidrot iedzīvotājiem ekonomisko reformu pasākumus un to saimniecisko jēgu, informēt par katras konkrētas reformas rezultātiem.
Vienlaikus jāuzklausa un jāapkopo uzņēmēju, patērētāju, ražotāju un valstsvīru domas. Tieši tādēļ programmas 'Latvija 2000' autoriem radās doma izveidot organizāciju, kas varētu veikt tālāku šajā programmā izteikto ekonomisko ideju izstrādāšanu un popularizēšanu.
“Ekonomistu apvienība 2010” ir sabiedriska organizācija, kura apvieno ekonomistus - praktiķus un teorētiķus. Apvienības galvenie darbības virzieni ir ekonomisko programmu izstrādāšana un to īstenošanas veicināšana, ekonomisko pētījumu organizēšana un veikšana, konferenču un diskusiju organizēšana utt.