R. Zīles komentārs par Lielbritānijas izstāšanās procesu un ES nākotni pēc Brexit

Ekonomistu apvienības pavasara konferencē 2017. gada 19. maijā.
Lielbritānijas izstāšanās process un ES nākotne pēc Brexit: kopīgās prioritātes un nacionālās intereses