Ekonomiskās attīstības monitorings 2015 - starpziņojumi

Valdības pusgads izglītības jomā
Vadītājs: Roberts Ķīlis

Valdības pusgads tieslietu sistēmā
Vadītājs: Lauris Liepa

Valdības pusgads enerģētikā
Vadītājs: Juris Pūce

Valdības pusgads drošības politikā
Vadītājs: Aivis Ronis

Valdības pusgads. Kvantitatīvie rādītāji
Vadītājs: Edmunds Krastiņš
www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org 
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts. 

"Latvijas ekonomiskās attīstības monitorings" ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par "Latvijas ekonomiskās attīstības monitoringa" saturu atbild Ekonomisu apvienība 2010.