Ekonomiskās attīstības monitorings 2014 - starpziņojumi

Valdības pusgads izglītības, zinātnes un investīciju jomā
Vadītājs: Uldis Osis
Izpildītāji: Daina Arāja un Irēna Vaivode.

Valdības pusgads ES fondu apguves jomā
Vadītāji: Juris Cebulis, Jānis Platais

Valdības pusgads vairojot uzticību valsts varai
Vadītājs: Filips Rajevskis

Valdības pusgads. Kvantitatīvie rādītāji.
Vadītājs: Edmunds Krastiņš

Valdības pusgads tieslietu jomā
Vadītāji: Lauris Liepa, Marija Berdova

www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org 
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts. 

"Latvijas ekonomiskās attīstības monitorings" ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par "Latvijas ekonomiskās attīstības monitoringa" saturu atbild Ekonomisu apvienība 2010.