Enerģētikas politikā uzņemtais temps šogad nav bijis pietiekami ātrs

Ekonomiskās attīstības monitorings 2015 - starpziņojums
Vadītājs: Juris Pūce

Enerģētikas drošība, apgādes alternatīvas, atjaunīgie energoresursi un energoefektivitāte – šīm tēmām šogad ir gan augsta politiska nozīme, gan praktiska ietekme uz Latvijas tautsaimniecību, diemžēl uzņemtais temps vietām nav bijis pietiekami ātrs, norāda Ekonomiskās attīstības monitoringa 2015 enerģētikas izpētes vadītājs Juris Pūce.

VALDĪBAS PUSGADS ENERĢĒTIKAS JOMĀ

Analizējot šā gada tendences enerģētikā, Pūce secina, ka gada pirmā puse bijusi drosmīgu apņemšanos laiks. Gada sākumā beidzot tika liberalizēts elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām un valdība pieņēma politisku lēmumu līdz 2017.gada aprīlim liberalizēt dabasgāzes tirgu, uzsākot darbu pie šo izmaiņu ieviešanas normatīvajiem aktiem. Vienlaikus virzību guva Energoefektivitâtes likums un valdība akceptēja jaunu kārtību obligātā iepirkuma komponentes samazināšanai lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, kas gan vēl jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju.

Diemžēl vairākās jomās uzņemtais temps nav bijis pietiekami ātrs, secina eksperts, īpaši norādot uz dabasgāzes tirgus liberalizāciju. “Apņemšanās tirgu liberalizēt līdz 2017.gada aprīlim prasīja stingru noteikto termiņu ievērošanu, diemžēl tas nav izdevies”, secina Pūce. Likumprojekts joprojām nav pat skatīts valdībā, kas nozīmē, ka, labākajā gadījumā, Saeima pie tā sāks strādāt vēlā rudenī. Tas rada nopietnu risku, ka dabasgāzes tirgus netiks atvērts 2017.gada aprīlī, brīdina eksperts. Līdzīgas problēmas saistās ar energoefektivitāti, kur jaunajam likumu ietvaram nav virzības un joprojām nav apstiprinātas jaunā struktūrfondu perioda atbalsta programmas.www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org 
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts. 

"Latvijas ekonomiskās attīstības monitorings" ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par "Latvijas ekonomiskās attīstības monitoringa" saturu atbild Ekonomisu apvienība 2010.