Vai 2015. gads bijis un būs ‘tukšais’ gads Latvijas ekonomikā?

Galvenās tendences valsts attīstībai svarīgās jomās - izglītībā un zinātnē, valsts drošības stratēģijā, tiesiskuma stiprināšanā un enerģētikā – par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem Ekonomistu apvienības 21. rudens konferencē un 3. simpozijā šodien diskutēs apvienības biedri un uzaicinātie eksperti.

Latvijas ekonomiskās attīstības monitoringa ietvaros veiktais kvantitatīvo rādītāju salīdzinājums rada bažas, ka valsts ekonomika 2014. un 2015. gada sākumā uzrāda zināmas stagnācijas pazīmes: krītas eksports (t.sk. pakalpojumu), nenotiek konverģence ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, pieaug budžeta un tekošā konta deficīts. Bezdarba līmenis samazinās, taču vienlaikus krītas arī nodarbinātība. 

Līdz ar diskusiju par esošo situāciju, viena no galvenajām simpozija debašu tēmām būs par Latvijas attīstības galvenajiem uzdevumiem 2016. gadā, īpašu vērību pievēršot Grieķijas krīzes mācībām un citām Eirozonas aktualitātēm.Konferencē tiks pārskatīta iekšzemes kopprodukta prognoze (IKP) šim un nākamajam gadam.