Latvijas Reģionu Apvienības programmas vērtējums

8. saraksts
EA2010 komentāri

PAR SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS JOMĀM (UZTICĪBA VALSTS VARAI, IZGLĪTĪBA, DEMOGRĀFIJA)
Tā kā vērtējums tiek veikts tikai pēc 4000 zīmju programmas, tad, pirmkārt, jāatzīmē, ka lielā mērā priekšstats veidojas no īsiem problēmu pieminējumiem, nevis plašāka redzējuma par jautājumu. Taču jāatzīmē, ka uzticēšanās problēma tiek definēta kā viena no svarīgākajām un tās risinājums tiek piedāvāts caur tautas vēlētu prezidentu un tieši ievēlētiem pašvaldību vadītājiem. Izglītības jomā tiek vairāk akcentēta izglītības pieejamība, nevis kvalitātes jautājumi, un akcents ir uz lauku skolām. Demogrāfijas joma praktiski nav skarta.

PAR VESELĪBAS APRŪPES JOMU
Atsevišķi priekšlikumi: ģimenes ārsta pieejamība, rindu mazināšana, noteikts valsts apmaksāts veselības aprūpes minimums (pakalpojumu grozs).

PAR DARBA TIRGUS, MAKROEKONOMISKĀ RĀMJA UN NODOKĻU JOMĀM
Partijas priekšvēlēšanu programmā ietvertās prioritātes tautsaimniecības jomā ir diezgan vispārīgas. No konkrētiem solījumiem var minēt samazinātu PVN likmi veselīgai pārtikai, mikrouzņēmumu nodokli 9% apmērā, atbalstu bezdarbniekiem, kā arī uzņēmumiem, kas rada darba vietas.

PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS JOMU 
Reģionu apvienība savā 4000 zīmju programmā (garās programmas nav, atbildes neatsūtīja) liek uzsvaru uz vienlīdzīgām iespējām visiem Latvijas reģioniem, attīstības jautājumu deleģēšanu pašvaldībām, infrastruktūras (ceļu) attīstību, atbalstu pašnodarbinātajiem, ģimenes uzņēmumiem un uzņēmumiem, kuri rada jaunas darba vietas. Piedāvā atcelt pieņemto mikrouzņēmumu nodokļa paaugstināšanas plānu, noteikt samazinātu transportlīdzekļa nodevu, ja transportlīdzekli nelieto visu gadu. Attīstīt krājaizdevu sabiedrību sistēmu, paredzot, ka tām arī uzņēmumu finansēšanas funkcijas. Laba ideja, prasa likumu grozīšanu un atbildīgu pieeju risinājumos (neradīt papildus riskus noguldījumiem).

Enerģētikā paredzēta alternatīvu energoresursu piegādes avotu nodrošināšana, tai skaitā vietējo resursu izmantošana.

PAR TIESLIETU JOMU
Partijas priekšvēlēšanu programmā ietvertā prioritāte tieslietu jomā ir pārāk abstrakta un vispārīga, tā neiezīmē konkrētas darbības, kā arī nenorāda uz problēmām, kas risināmas.

Priekšvēlēšanu programma