Zaļo un zemnieku savienības programmas vērtējums

12. saraksts
EA2010 komentāri

PAR SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS JOMĀM (UZTICĪBA VALSTS VARAI, IZGLĪTĪBA, DEMOGRĀFIJA)
Apvienību veidojošo partiju programmas ir ļoti vispārējas un deklaratīva rakstura, ir ļoti maz reālu priekšlikumu par problēmu risinājumiem. Varas uzticības krīze tiek pilnīgi ignorēta, izglītība un demogrāfija ir pieminēta, bez konkrētiem piedāvājumiem par izmaiņām vai uzlabojumiem.

PAR VESELĪBAS APRŪPES JOMU
Piedāvā mazināt maksājumus pacientam, uzlabot veselības aprūpes pieejamību reģionos, palielināt veselības aprūpes darbinieku algas. Finansējuma pieaugumu LZS partijas programma piedāvā ekonomikas attīstības rezultātā, līdzīgas tēzes arī ZP programmā. ZP programmā uzsvars uz veselīgu dzīvesveidu.

PAR DARBA TIRGUS, MAKROEKONOMISKĀ RĀMJA UN NODOKĻU JOMĀM
Programmā tika minēti tādi darba tirgus jautājumi, kā jauniešu bezdarbs, darba vietas reģionos, ciņa pret ēnu ekonomiku, stabila nodokļu sistēma, bet bez konkrētiem risinājumiem. Iestājas pret mikrouzņēmuma nodokļa pieaugumu.

PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS JOMU 
4000 zīmju programma sola stabilu un prognozējamu nodokļu sistēmu, daļas uzņēmumu ienākumu nodokļa novirzīšanu investoru piesaistei pašvaldībās, mikrouzņēmumu nodokļa likmes nepaaugstināšanu, investīcijas ceļu sakārtošanā, finansējumu atbilstoši Nacionālajam attīstības plānam, atbalstu zinātnei, augstākajai izglītībai, radošajām industrijām.
Sīkāki skaidrojumi sniegti LZS un LZP garajās programmās, kas publicētas 2012.gada sākumā. LZS programmā teikts, ka valstij aktīvi jāpiedalās uzņēmējdarbībā – varētu radīt problēmas ar Eiropas valsts atbalsta regulējumu. Vēlas lielāku daļu Eiropas fondu naudas novirzīt Latvijas reģioniem – varētu būt reģionu kapacitātes problēmas saņemt lielāku finansējumu. Nepieciešams uzņēmējiem sniegt valsts galvotus aizdevumus – novecojusi apņemšanās, jo šogad valdība pieņēmusi jaunus valsts galvojumu noteikumus, padarot galvojumu saņemšanu par administratīvu procedūru labirintu 1-2 gadu garumā. LZP savā programmā uzsver nepieciešamību pēc neuzblīdušas, stipras un efektīvas valsts pārvaldes, kas sniedz kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus. Pēdējo gadu pieredze liecina par pretēju tendenci, tas ir, uzsvara pārnesi uz procesu, ne rezultātu, kas nedod mums īpašas cerības sagaidīt šī solījuma piepildīšanos. Tāpat apšaubāma ir LZP apņemšanās samazināt nodokļu slogu, jo Latvijā šobrīd tas ir viens no viszemākajiem Eiropas Savienībā, un nepieciešamība pēc publiskajiem izdevumiem tikai pieaugs.
Enerģētikā 4000 zīmju programma lakoniski sola nodrošināt valsts enerģētisko neatkarību un uzlabot tautsaimniecības energoefektivitāti. LZP garā programma skaidro nepieciešamību pēc enerģētiskās drošības, panākot lauku reģionu enerģētisko pašpietiekamību, resursu taupības, atjaunojamo energoresursu un energotaupīgu tehnoloģiju izmantošanas.

PAR TIESLIETU JOMU
“Uzlabosim tiesu darbu. Samazināsim cilvēktiesību pārkāpumus” - Pārāk vispārīgs un abstrakts solījums programmā, kas neiezīmē problemātiskas jomas un nepiedāvā risinājumus.


LZS Priekšvēlēšanu programma

ZP Priekšvēlēšanu programma