Valdības pusgads vairojot uzticību valsts varai

Ekonomiskās attīstības monitorings 2014 - starpziņojums
Vadītājs: Filips Rajevskis
 
Kopsavilkums:

Šāda gaisotne neuzlabo situāciju ar sabiedrības uzticēšanos, bet gan tieši pretēji. Ja krīzes laika Vienotības valdības darbs nedaudz bija uzlabojis situāciju, tad uz šo brīdi var ar pārliecību apgalvot, ka šie niecīgie uzlabojumi būs zuduši.
  
* Valdības deklarācija - turpmāk VD


VD: Sekmēt sabiedrības uzticēšanos valsts varai, kas ir balstīta uz tiesiskuma stiprināšanu, sabiedrības līdzdalību valsts pārvaldes procesos un kvalitatīvu valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanu.

Solījuma izpilde – netiek pildīts

Ņemot vērā, ka sabiedrības uzticēšanos ļoti tieši ietekmē, valdības rīcība un tās komunikācija, tad ar lielu pārliecību var teikt, ka šīs valdības mērķis, kas norādīt prioritāšu sarakstā netiek pildīts. Skandāli, kas bieži rodas tieši neadekvātas komunikācijas rezultātā, veidojas ar frekvenci viens pāris nedēļās.

Valdību raksturojošie skandalozākie notikumi:
  • Elektrības tirgus neatvēršanas process, kuru pavadīja ļoti savstarpēji pretrunīgi paziņojumi;
  • Hipotēku un Zemes bankas kredīt portfeļa pārdošana ar piemaksu un kā kulminācija 3a portfeļa skandāls;
  • Bankas Citadele pārdošanas process, kur netiek izskaidroti cēloņi kā dēļ tas ir nepieciešams;
  • Naudas iztrūkums Izglītības ministrijas budžeta un neskaidrības ar skolotāju algām;
  • Neskaidra un ar pretrunīgiem paziņojumiem pavadītā diskusija par nodokļu politiku;
  • Neskaidra un neadekvāta komunikācija par veselības nozares finansējumu.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org 
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts.  

"Latvijas ekonomiskās attīstības monitorings" ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par "Latvijas ekonomiskās attīstības monitoringa" saturu atbild Ekonomisu apvienība 2010.