Budžeta izdevumu struktūra un dinamika Baltijas valstīs 2008-2012

Edmunda Krastiņa prezentācija, komentējot pētījumu par budžeta izdevumu struktūru un dinamiku Baltijas valstīs laikā no 2008. līdz 2012 gadam.
Prezentāciju sk. šeit

"Latvijas ekonomiskās attīstības monitorings" ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par "Latvijas ekonomiskās attīstības monitoringa" saturu atbild Ekonomisu apvienība 2010.