Latvijas ekonomiskās attīstības monitoringa 2013 rezultāti

Ekonomistu Apvienība 2010, sadarbībā ar dažādu jomu ekspertiem, ir veikusi šā gada Latvijas ekonomiskās attīstības monitoringu, analizējot valstī pieņemto lēmumu atbilstību Latvijas ilgtspējīgai attīstībai.

Baltijas valstu ekonomisko situāciju raksturojošie kvantitatīvie rādītāji
Izpētes vadītājs - Edmunds Krastiņš
Kvantitatīvie rādītāji - ziņojums
Kvantitatīvie rādītāji - prezentācija

Mikroekonomika (Uzņēmējdarbības veicināšana, eksporta struktūra, motivācija darboties legālajā biznesā)
Izpētes vadītājs - Juris Cebulis

Tiesiska valsts ( Uzticība tiesām un tiesiskajai sistēmai, Tiesu reforma, Maksātnespējas procesa efektivitāte)
Izpētes vadītājs - Lauris Liepa
Tiesiska valsts - ziņojums
Tiesiska valsts - prezentācija

Sabiedrības attīstība (Uzticība valsts varai, augstākā izglītība, demogrāfija)
Izpētes vadītājs - Filips Rajevskis
Sabiedrības attīstība - ziņojums
Sabiedrības attīstība - prezentācija

Makroekonomika (Makroekonomiskā stabilitāte, darba tirgus, Investīciju piesaiste, demogrāfija)
Izpētes vadītājs - Mārtiņš Bondars
Makroekonomika - ziņojums
Makroekonomika - prezentācija
www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org 
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts.

"Latvijas ekonomiskās attīstības monitorings" ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par "Latvijas ekonomiskās attīstības monitoringa" saturu atbild Ekonomisu apvienība 2010.