Ekonomistu Apvienība 2010 kļuvusi par Starptautiskās Ekonomikas asociācijas biedru

03.04.2013

Ekonomistu Apvienība 2010 uzņemta Starptautiskajā Ekonomikas asociācijā (International Economic Association - IEA), kas 1950.gadā dibināta pēc UNESCO Sociālo zinātņu departamenta ierosinājuma un apvieno 62 valstu vadošos ekonomistus.
Organizācijas mērķis ir veicināt personiskos kontaktus un saikni starp ekonomistiem dažādās pasaules daļās, veidojot kopīgas pētniecības programmas, organizējot zinātniskas konferences, t.sk. reģionālas, lai apspriestu konkrētajam reģionam aktuālus ekonomikas jautājumus. Asociācija aktīvi iesaistās attīstības valstu atbalsta projektos un sadarbojas ar UNESCO, Pasaules banku, Eiropas Komisiju un citām starptautiskām organizācijām.
Kopš 2011. gada asociāciju vada izcilais amerikāņu ekonomists, ilggadējs Pasaules Bankas vadošais ekonomists un Nobela balvas ekonomikā ieguvējs Džozefs Stiglics (Joseph Stiglitz).