Spīdolas balvas laureāti par risinājumiem Latvijas ilgtspējīgai attīstībai - Juris Biķis

2009. gadā Jurim Biķim Spīdolas balva ekonomikā tika pasniegta par profesionālā mūža ieguldījumu mežu nozares konkurētspējīgā attīstībā - sekmīgā privatizācijā, uz zināšanām balstītā koksnes padziļinātā pārstrādē, jaunu eksporta tirgu apguvē, kā arī efektīvas pārvaldības iemaņu nodošanā nākamajām paaudzēm. Piedāvājam Jura Biķa redzējumu par risinājumiem, kas attīstītu mežu nozares konkurētspēju.
Lai redzētu video nepieciešama Adobe FLash programmatūra