Spīdolas balvas laureāti par risinājumiem Latvijas ilgtspējīgai attīstībai - Ingrīda Blūma

2006. gadā Ingrīdai Blūmai Spīdolas balva ekonomikā tika pasniegta par sekmīgas, atvērtas, inovatīvas un sociāli atbildīgas finanšu institūcijas izveidi Latvijā, kura spēj piedāvāt klientiem brīvā tirgus principiem atbilstošus un dzīves kvalitātes paaugstināšanai piemērotus finanšu risinājumus.Piedāvājam Ingrīdas Blūmas redzējumu par finanšu sektora lomu ilgtspējīgā attīstībā.
Lai redzētu video nepieciešama Adobe FLash programmatūra