Ekonomistu Apvienības 2010 viedoklis par Nacionālās attīstības plānu

14.09.2012

Nacionālās attīstības plāna (NAP) lielākā problēma ir prioritāšu trūkums un plāna sākotnējās redakcijas apspriešanas gaita neliecina, ka izdosies panākt resursu koncentrāciju valsts attīstībai svarīgākajos virzienos, secināts Ekonomistu Apvienības 2010 biedru diskusijā.

“Ja Nacionālās attīstības plāna vadmotīvs ir “ekonomikas izrāviens”, tad plāna saturā būtu jādefinē, ko mums darīt savādāk un labāk nekā citi, ar ko esam unikāli.  Panākt izrāvienu ir neiespējami, rīkojoties pa vecam vai atdarinot citus”, norāda ekonomists Edmunds Krastiņš.

Diskusijas dalībnieki pauda viedokli, ka prioritāri būtu nepieciešamas izmaiņas izglītības un tieslietu sistēmās, kā arī būtiski palielināt valsts aparāta efektivitāti.  "Ekonomiskā izaugsme un sabiedrības attīstība nav iedomājama bez kvalitatīvas izglītības.  Savukārt valsts konkurētspējai nepieciešama tāda tiesiskā vide, kura nodrošina skaidrus un tikai nepieciešamus darbības noteikumus, šo noteikumu ievērošanas nodrošināšanu, kā arī ātru un efektīvu strīdus risināšanas kārtību.  Pasaules Ekonomikas Foruma (WEF) ikgadējā konkurētspējas ziņojumā, salīdzinājumā ar citām valstīm, kritiski vērtēta gan Latvijas tiesiskā situācija, gan institucionālā spēja konkurētspējīgas biznesa vides nodrošināšanai mūsu valstī", apvienības viedokli pamato tās biedrs Mārtiņš Bondars.

Apvienības prezidents Ojārs Kehris uzskata - ja katram ierēdnim būtu savs konkrēts un izmērāms plāns, kas jāizdara, lai dzīve Latvijā kļūtu labāka, turklāt algas un prēmiju lielums būtu atkarīgs no rezultāta, tad izvirzītie mērķi, viņaprāt, tiktu sasniegti pārliecinošāk.

Citējot V. Čerčilu, ka “kaujā plāns nav nepieciešams, bet plānošana pirms kaujas ir neaizstājama”, ekonomists Dairis Cālītis NAP veidošanas procesu vērtē pozitīvi, jo sabiedrības iesaiste un informētība šoreiz ir lielāka. Vienlaikus viņš atgādina, ka, kopš iestāšanās Eiropas Savienībā, līdzīgu dokumentu skaits tuvojas divdesmit. “Teju katra jauna valdība tērē resursus, laiku un enerģiju jauna plāna izveidei, taču pārāk maz uzmanības tiek pievērsts tam, kā šis plāns tiek īstenots”.

Ekonomistu Apvienības 2010 biedru priekšlikumi tiks nosūtīti Nacionālās Attīstības plāna izstrādes koordinatoram - Pārresoru koordinācijas centram.