R. Zīles komentārs par Lielbritānijas izstāšanās procesu un ES nākotni pēc Brexit

Ekonomistu apvienības pavasara konferencē 2017. gada 19. maijā.
Lielbritānijas izstāšanās process un ES nākotne pēc Brexit: kopīgās prioritātes un nacionālās intereses.

Lasīt vairāk...

Ulda Oša komentārs par NAP2020. Apstrādes rūpniecība un citas jomas.

Apstrādes rūpniecības izlaide pēc pievienotās vērtības 2012. gadā, kad tika izstrādāts NAP2020, veidoja 11.8% no IKP. NAP2020 tika prognozēts šī īpatsvara pieaugums 2020. gada līdz 20%. Patiesībā, pēc Latvijas CSP datiem par 2015. gadu, šī attiecība bija nedaudz samazinājusies līdz 11.5%. Tādēļ maz ticams, ka līdz 2020. gadam tā varētu pieaugt līdz 20%.

Lasīt vairāk...

Ekonomiskā attīstība stagnē, straujāka izaugsme gaidāma nākamgad

Ekonomistu apvienība 2010 pazeminājusi pērn izteikto IKP prognozi 2016. gadam, veicot izmaiņas no 2,9% uz 2,1%, savukārt nākamgad valsts ekonomiskajai izaugsmei tiek prognozēts straujāks pieaugums – 2,7%.

Lasīt vairāk...

Sadarbībā ar Latvijas nākotnes forumu norisināsies diskusiju cikls “Vai nauda aug kokos?"

Ekonomistu apvienība 2010 sadarbībā ar Latvijas nākotnes forumu izsludina diskusiju ciklu “Vai nauda aug kokos?". Tā ietvaros 2016. gada garumā

Lasīt vairāk...

Ekonomiskās attīstības monitoringa 2015 rezultāti

Izglītība un zinātne
Vadītājs: Roberts Ķīlis

Lasīt vairāk...

Kāpēc Latvijas iedzīvotāji dzīvi Rietumeiropā uzskata par labāku

Lai skaidrotu cēloņus iedzīvotāju negatīvajam emocionālajam noskaņojumam par dzīvi Latvijā, Ekonomistu apvienība sadarbībā ar pētījumu centru SKDS veica pētījumu, lūdzot Latvijas iedzīvotājus pēc dažādiem aspektiem novērtēt

Lasīt vairāk...

Par Ekonomistu apvienības 2010 biedru kļuvis Juris Pūce

Par Ekonomistu apvienības 2010 biedru kļuvis Juris Pūce, kuru apvienības prezidents Ojārs Kehris raksturo kā “talantīgu, erudītu, ļoti darbaspējīgu un ekonomiku zinošu”. 

Lasīt vairāk...

LATVIJAS ATTĪSTĪBAS PROGRESS 2015

Ekspertu diskusijas – 10. un 12. novembrī

Skaties tiešraidē ekspertu viedokļus par šogad valstī pieņemto lēmumu atbilstību Latvijas ilgtermiņa mērķiem - izglītības un zinātnes, enerģētikas, valsts drošības un tieslietu jomās. Latvijas sasniegumi skaitļos Baltijas valstu kontekstā.

Tiešraide: straume.lmt.lv, www.diena.lv
Twitter diskusija -  #LVprogress2015 

Lasīt vairāk...

V.Dombrovskis: Eiropas monetārā savienība kļūst stiprāka

“Salīdzinot ar situāciju pirms pieciem gadiem, Eirozona ir daudz izturīgāka pret dažāda veida satricinājumiem”, Ekonomistu apvienības diskusijā par Eiropas monetārās savienības pašreizējiem izaicinājumiem norādīja par eiro un sociālo dialogu atbildīgais Eiropas Komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis. 

Lasīt vairāk...

Ekonomika aug, bet izaugsmes tempi pārāk lēni un piesardzīgi

Ekonomiskās politikas veidošanā 2015. gads vērtējams kā zaudēts – iekšzemes kopprodukta pieaugums saglabājies, pateicoties Latvijas uzņēmēju rīcībai, analizējot 2015. gada tendences secina Ekonomistu apvienības biedri, pazeminot iepriekš izteikto IKP prognozi 2015. gadam no 2,5% uz 2,3%, savukārt 2016. gadam prognozējot 2,65%.

Lasīt vairāk...

Ekonomiskās attīstības monitorings 2015 - starpziņojumi

Vadītājs: Roberts Ķīlis

Lasīt vairāk...

Pārmaiņu iniciatīvām izglītībā ilgstoši pietrūkst politiska atbalsta

Ekonomiskās attīstības monitorings 2015 - starpziņojums
Vadītājs: Roberts Ķīlis

Stingra politiskā atbalsta nodrošināšana pārmaiņu iniciatīvām un patiesi nozīmīgu projektu atlase struktūrfondu finansējumam līdz 2020.gadam

Lasīt vairāk...

Enerģētikas politikā uzņemtais temps šogad nav bijis pietiekami ātrs

Ekonomiskās attīstības monitorings 2015 - starpziņojums
Vadītājs: Juris Pūce

Enerģētikas drošība, apgādes alternatīvas, atjaunīgie energoresursi un energoefektivitāte – šīm tēmām šogad ir gan augsta politiska nozīme

Lasīt vairāk...

Reformas neatrisina nopietnākās problēmas tieslietu jomā

Ekonomiskās attīstības monitorings 2015 - starpziņojums
Vadītājs: Lauris Liepa

Tiesu sistēmas reforma turpinās, tomēr veiktie jauninājumi nav nozīmīgi un būtiski neuzlabo strīdu risināšanas ātrumu un efektivitāti

Lasīt vairāk...

Latvijas bruņotie spēki ir uz pareizā ceļa, drošības vājais posms - starpinstitucionālā sadarbība

Ekonomiskās attīstības monitorings 2015 - starpziņojums
Vadītājs: Aivis Ronis

Militāro spēju ziņā situācija Latvijas teritorijā ir uzlabojusies, taču starptautiskais fons, diemžēl, pasliktinājies – šādu viedokli Ekonomistu apvienības rudens konferencē drošības jomai 

Lasīt vairāk...

Vai 2015. gads bijis un būs ‘tukšais’ gads Latvijas ekonomikā?

Galvenās tendences valsts attīstībai svarīgās jomās - izglītībā un zinātnē, valsts drošības stratēģijā, tiesiskuma stiprināšanā un enerģētikā – par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem Ekonomistu apvienības 21. rudens konferencē

Lasīt vairāk...

EA2010 vērtēs progresu izglītības jomā, drošības politikā, enerģētikā, tieslietu sistēmas attīstībā

Ekonomistu apvienība, sadarbībā ar ekspertiem, šogad turpinās analizēt valstī pieņemto lēmumu atbilstību Latvijai svarīgās jomās – izglītībā, drošības politikā, enerģētikā un tieslietu sistēmas attīstībā.

Lasīt vairāk...

Uldis Osis: Valdības deklarācija – labie nodomi un skaudrā realitāte

Programmu un deklarāciju labirints
Kā katru gadu, arī 2014. gadā Ekonomistu Apvienība 2010 (EA-2010) vērtēja valdības gada laikā izdarīto un neizdarīto saistībā ar tās deklarāciju. L.Straujumas valdība savā deklarācijā 2014. gadā bija apņēmusies sekmēt valsts attīstību tā, lai sasniegtu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā (Latvija2030) un Latvijas Nacionālajā attīstības plānā (NAP2020) noteiktos mērķus.

Lasīt vairāk...

Latvijas ekonomiskās attīstības monitoringa 2014 rezultāti

Latvijas ekonomiskās attīstības monitorings ir analītisks pārskats par valdības faktiski paveikto 2014. gadā, atbilstoši tās deklarācijai, tieslietu, izglītības, zinātnes, inovācijas,investīciju, uzņēmējdarbības un ES fondu apguves jomās, kā arī sabiedrības uzcītības vairošanā.

Lasīt vairāk...

Ekonomiskās attīstības monitorings 2014 - starpziņojumi

Valdības pusgads izglītības, zinātnes un investīciju jomā

Vadītājs: Uldis Osis
Izpildītāji: Daina Arāja un Irēna Vaivode.

Lasīt vairāk...

EAM 2014 - ekonomisko situāciju raksturojošie kvantitatīvie rādītāji un to vērtējums. 2014. gads

Vadītājs: Edmunds Krastiņš

Vispārējās ekonomiskās situācijas raksturojumam tika izvēlēti tādi rādītāji, kas ir pieejami, operatīvi un vispusīgi raksturo ekonomisko situāciju. Lai Latvijas sasniegto novērtētu zināmā kontekstā, to ir piedāvāts salīdzināt ar Igaunijas un Lietuvas rezultātiem. 

Lasīt vairāk...

EAM 2014 - valdības paveiktais tieslietu jomā 2014. gadā

Vadītāji: ZAB „Borenius” zvērināts advokāts Lauris Liepa un zvērināta advokāta palīgs Marija Berdova
Secinājumu apkopojums

Civiltiesību modernizācijas jomā:
1.1. Formāli Valdība ir izpildījusi savu solījumu, un pieņēma nepieciešamo tiesisko regulējumu alternatīvo strīdu izšķiršanas tiesiskā regulējuma ieviešanai.

Lasīt vairāk...

EAM 2014 - uzticība valsts varai un sabiedriskajam labumam

Vadītājs: Filips Rajevskis

Latvijas valsts ir būvēta uz rietumu demokrātiju principiem, kur pašā pamatā ir sabiedriskā līguma princips, kas paredz atteikšanos no zināmām brīvībām par labu indivīda drošībai. Cilvēki maksā nodokļus un pakļaujas likumiem, lai galu galā tomēr

Lasīt vairāk...

EAM2014 - valdības deklarācijas monitorings ES fondu jomā

Vadītāji: Juris Cebulis, Jānis Platais

Kopsavilkums:
ES fondu finansēto projektu ieviešana ir kāpinājusi iekšzemes kopproduktu, veicinājusi nodarbinātību, paplašinājusi investīcijas pamatkapitālā, un nodrošinājusi vidējās darba samaksas pieaugumu Latvijas ekonomikā. 

Lasīt vairāk...

EAM2014 - valdības deklarācijas monitorings izglītības, zinātnes,investīciju un uzņēmējdarbības jomā

Vadītājs: Uldis Osis – uldis.osis@gmail.com
Daina Arāja un Irēna Vaivode.

Kopsavilkums:
Monitorings ir analītisks pārskats par valdības faktiski paveiktā izglītības, zinātnes, inovācijas, investīciju un uzņēmējdarbības jomā atbilstību tās deklarācijai 2014. gada laikā. 

Lasīt vairāk...

Valdības pusgads tieslietu jomā

Ekonomiskās attīstības monitorings 2014 - starpziņojums
Vadītāji: Lauris Liepa, Marija Berdova

Lasīt vairāk...

Valdības pusgads. Kvantitatīvie rādītāji.

Ekonomiskās attīstības monitorings 2014 - starpziņojums
Vadītājs: Edmunds Krastiņš

Lasīt vairāk...

Valdības pusgads vairojot uzticību valsts varai

Ekonomiskās attīstības monitorings 2014 - starpziņojums
Vadītājs: Filips Rajevskis

Lasīt vairāk...

Valdības pusgads ES fondu apguves jomā

Ekonomiskās attīstības monitorings 2014 - starpziņojums
Vadītāji: Juris Cebulis, Jānis Platais

Lasīt vairāk...

Valdības pusgads izglītības, zinātnes un investīciju jomā

Ekonomiskās attīstības monitorings 2014 - starpziņojums
Vadītājs: Uldis Osis
Izpildītāji: Daina Arāja un Irēna Vaivode.

Lasīt vairāk...

Budžeta izdevumu struktūra un dinamika Baltijas valstīs 2008-2012

Edmunda Krastiņa prezentācija, komentējot pētījumu par budžeta izdevumu struktūru un dinamiku Baltijas valstīs 

Lasīt vairāk...

Latvijas ekonomiskās attīstības monitoringa 2013 rezultāti

Ekonomistu Apvienība 2010, sadarbībā ar dažādu jomu ekspertiem, ir veikusi šā gada Latvijas ekonomiskās attīstības monitoringu, analizējot valstī pieņemto lēmumu atbilstību Latvijas ilgtspējīgai attīstībai.

Lasīt vairāk...

Ekonomistu apvienība 2010 publisko valsts ekonomiskās attīstības šā gada monitoringa rezultātus

Latvija risina ekonomiskās attīstības un konkurētspējas problēmas, tomēr daudzas no tām turpina pastāvēt gadiem ilgi, kas liecina par sistēmiskām kļūdām politikas veidošanā, secināts Ekonomistu apvienības 2010 veiktajā Latvijas ekonomiskās attīstības monitoringā. 

Lasīt vairāk...

Latvijas ekonomiskās attīstības monitorings 2013 - jomas un jautājumi

Ekonomistu Apvienības 2010 Latvijas ekonomiskās attīstības monitorings 2013 - jomas un izpētes jautājumi

Lasīt vairāk...